Indeks 
Protokol
PDF 218kWORD 162k
Tirsdag den 11. marts 2008 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 5.Modtagne dokumenter
 6.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 7.Politisk strategi for 2009 (forhandling)
 8.Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***II (forhandling)
 9.Valgs prøvelse
 10.Afstemningstid
  
10.1.EKSF's og Kul- og Stålforskningsfondens aktiver * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.2.Aftale EU/De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.3.Ændring af markedsordningen for landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.4.Ændring af "fusionsmarkedsordningen" * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.5.Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EF (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.6.Identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.7.Afsætning af grønsagsplanter (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
10.8.Sikkerhed inden for civil luftfart ***III (afstemning)
  
10.9.Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***II (afstemning)
  
10.10.Solidaritetsfonden (afstemning)
  
10.11.Ændringsbudget nr. 1/2008 (afstemning)
  
10.12.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Guinea-Bissau * (afstemning)
  
10.13.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire * (afstemning)
  
10.14.Bæredygtig transport (afstemning)
 11.Højtideligt møde - Estland
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Dagsorden
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) * (forhandling)
 17.Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 18.Opfølgning efter gennemgang af Lamfalussy-processen (forhandling)
 19.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 20.Kvindernes rolle i EU's landdistrikter (forhandling)
 21.Bæredygtigt landbrug og biogas (forhandling)
 22.Energistatistik ***I (forhandling)
 23.Statistik over plantebeskyttelsesmidler ***I (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af sessionen

I henhold til EF-traktatens artikel 196, stk. 1, og forretningsordenens artikel 127, stk. 2, åbnede formanden Europa-Parlamentets session for 2008-2009.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav i anledning af den europæiske mindedag for ofrene for terrorisme en erklæring , hvori han ærede ofrene, hvoraf den seneste var Isaías Carrasco, tidligere socialistisk kommunal rådgiver i Baskerlandet. Han fordømte endnu en gang terrorhandlingerne og gav i Parlamentets navn udtryk for sin solidaritet med ofrenes familier.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene for terrorisme.


4. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i november II 2007 forelå.


5. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav til legetøj (KOM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD))

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (Kodificeret udgave) (KOM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne (KOM(2008)0040 - C6-0052/2008 - 2008/0028(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (dichlormethan) (ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF) (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2008 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2008)0016 - C6-0077/2008 - 2008/2042(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) for regnskabsåret 2006 (16744/2007 - C6-0078/2008 - 2007/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2006 (16745/2007 - C6-0079/2008 - 2007/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2006 (16746/2007 - C6-0080/2008 - 2007/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2006 (16748/2007 - C6-0081/2008 - 2007/2064(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006 (05842/2008 - C6-0082/2008 - 2007/2037(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rådets henstilling om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006 (05855/2008 - C6-0083/2008 - 2007/2037(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rådets henstilling om decharge til de organer, der er nedsat af De Europæiske Fællesskaber, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2006 (05843/2008 - C6-0084/2008 - 2007/2046(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (KOM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen (KOM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

DEVE, AFET

- Forslag til tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommission (KOM(2008)0104 - C6-0087/2008 - 2008/0042(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI

- Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (KOM(2008)0105 - C6-0088/2008 - 2008/0038(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16731/2007 - C6-0093/2008 - 2007/0218(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (Omarbejdning) (KOM(2008)0100 - C6-0094/2008 - 2008/0044(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift (KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AGRI, ITRE, CONT, IMCO, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen (07259/2008 - C6-0124/2008 - 2008/2017(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (Kodificeret udgave) (KOM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet (2007/2215(IMM)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0071/2008).


6. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I. Armenien

- Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen om Armenien (B6-0110/2008)

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda og Alexandra Dobolyi for PSE-Gruppen om situationen i Armenien (B6-0113/2008)

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om Armenien (B6-0114/2008)

- Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen om Armenien (B6-0119/2008)

- Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Marco Cappato for ALDE-Gruppen om situationen i Armenien (B6-0120/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om Armenien (B6-0121/2008)

II. Arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam og Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen om arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland (B6-0124/2008)

- Janusz Onyszkiewicz og Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, om arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland (B6-0127/2008)

- Bart Staes og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen om arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Den Russiske Føderation (B6-0128/2008)

- Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om demonstrationerne i Rusland efter præsidentvalget (B6-0129/2008)

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen om arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland (B6-0130/2008)

III. Sagen om den afghanske journalist Perwez Kambakhsh - Sagen om den iranske statsborger Seyed Mehdi Kazemi

Perwez Kambakhsh

- Angelika Beer, Joost Lagendijk og Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, om Afghanistan (B6-0112/2008)

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola og Nicole Fontaine for PPE-DE-Gruppen om den afghanske statsborger, der er blevet dømt af de islamistiske domstole (B6-0115/2008)

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, om sagen om journalisten Perwez Kambakhsh (B6-0116/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen, om sagen om journalisten Perwez Kambakhsh (B6-0118/2008)

- Francis Wurtz og André Brie for GUE/NGL-Gruppen om Afghanistan: sagen om journalisten Perwez Kambakhsh (B6-0123/2008)

- Jules Maaten, Marios Matsakis og Marco Cappato for ALDE-Gruppen, om Afghanistan (B6-0125/2008)

Seyed Mehdi Kazemi

- Jean Lambert og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om sagen om Mehdi Kazemi (B6-0111/2008)

- Pasqualina Napoletano og Michael Cashman for PSE-Gruppen om sagen om Mehdi Kazemi (B6-0117/2008)

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om sagen om Mehdi Kazemi (B6-0122/2008)

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om sagen om Mehdi Kazemi (B6-0126/2008).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 142.


7. Politisk strategi for 2009 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Politisk strategi for 2009

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Frank Vanhecke løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Catherine Guy-Quint, Adina-Ioana Vălean, Jan Tadeusz Masiel, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, László Surján, Véronique De Keyser, Ingeborg Gräßle, Alain Hutchinson, Lambert van Nistelrooij, Göran Färm, Lutz Goepel, Carmen Fraga Estévez, John Bowis, Maria Martens, Jacek Saryusz-Wolski og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Luís Queiró, Katalin Lévai, Zuzana Roithová og Danutė Budreikaitė.

Margot Wallström (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


8. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

Reino Paasilinna forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Romana Jordan Cizelj for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Lena Ek, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Teresa Riera Madurell, Grażyna Staniszewska og Pierre Pribetich.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Protasiewicz, Erna Hennicot-Schoepges, Marusya Ivanova Lyubcheva, Sylwester Chruszcz, Miroslav Mikolášik, Nina Škottová og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Ján Figeľ og Reino Paasilinna.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 11.03.2008.

(Mødet udsat kl. 11.15 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

9. Valgs prøvelse

Giuseppe Gargani, formand for JURI, redegjorde mundtligt for JURI's forslag vedrørende valgs prøvelse for følgende medlemmer:

Roberta Alma Anastase, Sebastian Valentin Bodu, Victor Boştinaru, Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Constantin Dumitriu, Petru Filip, Sorin Frunzăverde, Monica Maria Iacob-Ridzi, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Cătălin-Ioan Nechifor, Rareş-Lucian Niculescu, Dumitru Oprea, Ioan Mircea Paşcu, Maria Petre, Rovana Plumb, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Csaba Sógor, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber, Iuliu Winkler og Marian Zlotea med virkning fra den 10.12.2007, Urszula Gacek og Krzysztof Hołowczyc med virkning fra den 06.12.2007, og Brigitte Fouré med virkning fra den 10.01.2008.

Parlamentet godkendte disse medlemmers mandater.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. EKSF's og Kul- og Stålforskningsfondens aktiver * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets beslutning om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver [KOM(2007)0435 - C6-0276/2007 - 2007/0150(CNS)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0062/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0073).


10.2. Aftale EU/De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Arabiske Emirater om visse aspekter af lufttrafik [KOM(2007)0134 - C6-0472/2007 - 2007/0052(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Paolo Costa (A6-0043/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0074).


10.3. Ændring af markedsordningen for landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") [KOM(2007)0854 - C6-0033/2008 - 2007/0290(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0044/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0075).


10.4. Ændring af "fusionsmarkedsordningen" * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen") [KOM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0045/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0076).


10.5. Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i EF (Kodificeret udgave) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0755 - C6-0437/2007 - 2007/0256(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0055/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0077).


10.6. Identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om identifikation og registrering af svin (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0829 - C6-0037/2008 - 2007/0294(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0057/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0078).


10.7. Afsætning af grønsagsplanter (Kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø (Kodificeret udgave) [KOM(2007)0852 - C6-0038/2008 - 2007/0296(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0056/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0079).


10.8. Sikkerhed inden for civil luftfart ***III (afstemning)

Betænkning: Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 [PE-CONS 3601/2008 – C6 0029/2008 – 2005/0191(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Paolo Costa (A6-0049/2008)

(Simpelt flertal påkrævet for godkendelse)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0080).


10.9. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi [15647/1/2007 - C6-0035/2008 - 2006/0197(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0081).


10.10. Solidaritetsfonden (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning [KOM(2008)0014 – C6 0036/2008 – 2008/2019(ACI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Reimer Böge (A6-0065/2008)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0082).


10.11. Ændringsbudget nr. 1/2008 (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret 2008 - Sektion III - Kommissionen [2008/2017(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0083).


10.12. Fiskeripartnerskabsaftale EF/Guinea-Bissau * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau [KOM(2007)0580 - C6-0391/2007 - 2007/0209(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0084)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0084).


10.13. Fiskeripartnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire [KOM(2007)0648 - C6-0429/2007 - 2007/0226(CNS)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0085)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0085).


10.14. Bæredygtig transport (afstemning)

Betænkning: EU's politik for bæredygtig transport under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik [2007/2147(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A6-0014/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0086).

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

11. Højtideligt møde - Estland

Fra 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Republikken Estlands præsident Toomas Hendrik Ilves.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Paolo Costa - A6-0049/2008:

Hubert Pirker, Bernard Wojciechowski og Jan Březina

Betænkning: Reino Paasilinna - A6-0041/2008:

Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula, Syed Kamall og Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Reimer Böge - A6-0065/2008:

Zuzana Roithová og Glyn Ford

Betænkning: Kyösti Virrankoski - A6-0058/2008:

Zuzana Roithová, Bernard Wojciechowski og Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Luis Manuel Capoulas Santos - A6-0053/2008 og Betænkning: Daniel Varela Suanzes-Carpegna - A6-0054/2008:

Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Gabriele Albertini - A6-0014/2008:

Christopher Heaton-Harris, Richard Seeber og Zuzana Roithová.


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Victor Boştinaru meddelte, at hans afstemningsmaskine ikke havde fungeret under hele afstemningen.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

14. Dagsorden

Formanden meddelte, at JURI på sit møde den 10.03.2008 havde vedtaget betænkningen af Diana Wallis om ophævelse af Hans Peter Martins immunitet (A6-0071/2008), jf. forretningsordenens artikel 131.

Denne betænkning er opført på dagsordenen under afstemninger onsdag den 12.03.2008 kl. 12.00.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår de nationale mælkekvoter [KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Talere: Iztok Jarc (formand for Rådet) og Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen).

Elisabeth Jeggle forelagde sin betænkning.

Talere: Czesław Adam Siekierski for PPE-DE-Gruppen, Rosa Miguélez Ramos for PSE-Gruppen, Niels Busk for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Dimitar Stoyanov løsgænger, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó og Béla Glattfelder.

Talere efter catch-the-eye-proceduren:Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber og Esther De Lange.

Talere: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel og Elisabeth Jeggle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 12.03.2008.


17. Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik (forhandling)

Betænkning: Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik [2007/2195(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel forelagde sin betænkning.

Talere: Iztok Jarc (formand for Rådet) og Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen).

Talere: Bart Staes (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Neil Parish for PPE-DE-Gruppen.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Talere: Luis Manuel Capoulas Santos for PSE-Gruppen, Niels Busk for ALDE-Gruppen, Sergio Berlato for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Witold Tomczak for IND/DEM-Gruppen, Peter Baco løsgænger, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari og Struan Stevenson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper og Marian Harkin.

Talere: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel og Lutz Goepel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 12.03.2008.


18. Opfølgning efter gennemgang af Lamfalussy-processen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0015/2008) af Pervenche Berès for ECON til Rådet: Opfølgning efter gennemgang af Lamfalussy-processen (B6-0011/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0016/2008) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Opfølgning efter gennemgang af Lamfalussy-processen (B6-0012/2008)

Pervenche Berès begrundede de mundtlige forespørgsler.

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet (B6-0011/2008).

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet (B6-0012/2008).

Talere: Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Josu Ortuondo Larrea for ALDE-Gruppen, Piia-Noora Kauppi, Elisa Ferreira, Antolín Sánchez Presedo og Harald Ettl.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack.

Joaquín Almunia tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0013/2008).

Marian Harkin tog ordet til afviklingen af spørgetiden.

Første del

Spørgsmål nr. 32 (Stavros Arnaoutakis): De negative virkninger af den internationale kreditkrise i handelssektoren.

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Stavros Arnaoutakis og Danutė Budreikaitė.

Spørgsmål nr. 33 (Manolis Mavrommatis): Lovlig download af sange fra internettet.

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis og Josu Ortuondo Larrea.

Spørgsmål nr. 34 (Avril Doyle): Kulstofafgifter på import?.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij og Marian Harkin.

Anden del

Spørgsmål nr. 35 (Colm Burke): Interkulturel dialog i EU.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke, Avril Doyle og Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 36 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 37 (Bernd Posselt): Tysk-tjekkisk-østrigsk kultursamarbejde.

Ján Figeľ besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 38 til 40 ville blive besvaret skriftligt.

Jim Higgins tog ordet til afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 41 (Georgios Papastamkos): Løsning på en strid mellem EU og USA i Verdenshandelsorganisationen om gmo'er.

Peter Mandelson (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 42 (Bart Staes): Grundig evaluering af økonomiske partnerskabsaftaler.

Spørgsmål nr. 43 (Thijs Berman): Økonomiske partnerskabsaftaler.

Spørgsmål nr. 44 (Claude Moraes): Måling af virkningerne af de økonomiske partnerskabsaftaler.

Spørgsmål nr. 45 (David Martin): Økonomiske partnerskabsaftaler.

Spørgsmål nr. 46 (Sarah Ludford): Økonomiske partnerskabsaftaler.

Spørgsmål nr. 47 (Hélène Goudin): Partnerskabsaftaler med udviklingslande.

Peter Mandelson besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford og Paul Rübig.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

20. Kvindernes rolle i EU's landdistrikter (forhandling)

Betænkning: Kvindernes rolle i EU's landdistrikter [2007/2117(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Edit Bauer for PPE-DE-Gruppen, Iratxe García Pérez for PSE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská og Monica Maria Iacob-Ridzi.

Talere: Mariann Fischer Boel og Christa Klaß.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 12.03.2008.


21. Bæredygtigt landbrug og biogas (forhandling)

Betænkning: Bæredygtigt landbrug og biogas: behov for revision af EU-lovgivningen [2007/2107(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Csaba Sándor Tabajdi forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jens Holm (ordfører for udtalelse fra ENVI), Werner Langen (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Albert Deß for PPE-DE-Gruppen, Bogdan Golik for PSE-Gruppen, Willem Schuth for ALDE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi og Samuli Pohjamo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski og Claude Turmes.

Talere: Mariann Fischer Boel og Csaba Sándor Tabajdi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 12.03.2008.


22. Energistatistik ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistik [KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claude Turmes (A6-0487/2007)

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Claude Turmes forelagde sin betænkning.

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen, Catherine Trautmann for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek og Silvia-Adriana Ţicău.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig.

tog ordet Claude Turmes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 12.03.2008.


23. Statistik over plantebeskyttelsesmidler ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler [KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bart Staes (A6-0004/2008)

Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Bart Staes forelagde sin betænkning.

Talere: Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen, Gyula Hegyi for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Christa Klaß og Péter Olajos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle og Marios Matsakis.

Bart Staes tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 12.03.2008.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 403.203/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.55.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik