Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Elisabeth Jeggle - A6-0046/2008: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Lutz Goepel - A6-0047/2008: Michl Ebner, Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Albert Deß, Syed Kamall, Edward McMillan-Scott i Seán Ó Neachtain

Sprawozdanie Christa Klaß - A6-0031/2008: Czesław Adam Siekierski, Agnes Schierhuber, Christopher Heaton-Harris, Frank Vanhecke, Astrid Lulling

Sprawozdanie Csaba Sándor Tabajdi - A6-0034/2008: Albert Deß, Oldřich Vlasák

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności