Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg

7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
Doslovný zápis

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Hubert Pirker oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správach Turmes (A6-0487/2007) a Staes (A6-0004/2008).

Caroline Lucas a Glenis Willmott oznámili, že ich hlasovacie zariadenie nefungovalo počas záverečného hlasovania o správe Staes (A6-0004/2008).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia