Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.10.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

8. Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum
CRE

(Kl. 15.10–16.15 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av högtidlighållandet av Europaparlamentets 50-årsjubileum.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy