Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 16.15 och återupptogs kl. 16.20.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy