Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0063/2008

Разисквания :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Гласувания :

PV 13/03/2008 - 4.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0101

Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург

12. Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Urszula Gacek, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, и Janez Lenarčič.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0063/2008),

- Raül Romeva i Rueda и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0064/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà и Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0065/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата UEN, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0070/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0074/2008),

- Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, относно Кодекса за поведение на ЕС относно износа на оръжие – неприемане от Съвета на общата позиция, поради което Кодексът остава инструмент без правнообвързваща сила (B6-0109/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 13.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност