Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0063/2008

Debatter :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Omröstningar :

PV 13/03/2008 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0101

Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg

12. Europeiska riktlinjer för export av vapen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europeiska riktlinjer för export av vapen

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Urszula Gacek för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, och Janez Lenarčič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0063/2008),

- Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument (B6-0064/2008),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà och Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0065/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för UEN-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0070/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföringar – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla koden till ett rättsligt bindande instrument (B6-0074/2008),

- Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om EU:s uppförandekod för vapenöverföring – rådets misslyckande med att anta den gemensamma ståndpunkten och omvandla den till ett rättsligt bindande instrument (B6-0109/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 13.03.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy