Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург

13. Положението в Чад (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Чад

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Louis Michel (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Colm Burke, от името на групата PPE-DE, Alain Hutchinson, от името на групата PSE, Philippe Morillon, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Maria Martens, Thijs Berman и Jens Holm.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Geoffrey Van Orden, Bogusław Sonik, Urszula Gacek, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik и Gay Mitchell.

Изказаха се: Janez Lenarčič и Louis Michel.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност