Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

14. Съобщение на председателството
Пълни стенографски протоколи

Председателят направи следното съобщение във връзка с взетите от него решения относно санкциите след инцидентите по време на заседанието от 12 декември 2007 г. (точка 4 от протокола от 12.12.2007):

„Скъпи колеги, днес бих искал да споделя с Вас предприетите от мен по-нататъшни действия във връзка с произшествията и сериозното нарушаване на протичането на тържественото заседание по подписването на Хартата за основните права на 12 декември 2007 г., сряда, тук в Страсбург, събития, за които всички Вие сигурно си спомняте.

След като Председателският съвет разгледа тези произшествия, съгласно член 147 от Правилника поканих редица колеги за разговор, за да ги изслушам преди вземането на решение относно евентуални санкции. На всеки един от колегите разясних причините за поканата за този разговор.

Свободата на словото е основа на парламентаризма. В един демократичен парламент нито един оратор не може да бъде възпрепятстван да говори чрез систематични крясъци от страна на колеги, които изразяват различно мнение. Естествено това се отнася в още по-голяма степен за оратори, които се изказват тук в пленарната зала в качеството си на гости и представители на други институции. Показах ясно, че съм поканил колегите, тъй като те, дори след като ги призовах за спокойствие в пленарната зала, продължиха с опитите си за възпрепятстване на ораторите. Санкцията не би следвало да се налага, тъй като те са издигали плакати и транспаранти. Става въпрос за ограничаване на свободата на словото.

След провеждане на тези разговори и в съответствие с член 147, параграф 3 от Правилника реших да прибягна до следните мерки:

В девет случая, отнемане на правото на дневни за период от два до пет дни - в един случай за пет дни, в шест случая за три дни, в два случая за два дни, както и налагане на мъмрене в още един случай.

За да се обоснова, бих желал да Ви прочета това, което съобщих на колегите в писмото си, с което ги информирах за взетите мерки. Цитирам: „Проявявам пълно разбиране за Вашето право и за правото на всеки един член да бъде против приемането на Хартата на основните права или на Договора от Лисабон и да даде израз на становището си в съответствие с правилата, установени в Правилника за дейността. Проявявам също така известно разбиране за големите вълнения, които предизвикват понякога подобни теми. Но моето мнение е, че трябва да се прави ясна разлика между поведение, оправдано в рамките на Правилника за дейността и смущения като случилите се на 12 декември. Не може да допускаме действия, които водят до възпрепятстване на други членове или официални гости - в този случай председателите на други институции на Европейския съюз - да се изкажат достойно и без да бъдат прекъсвани умишлено, след като са получили думата в съответствие с член 9, параграф 2 на Правилника за дейността, а още повече в рамките на дневния ред, приет от самия Парламент. Същината на парламентаризма и демокрацията е, че свобода на словото означава и зачитане правото на другите, в този случай на взелите думата, да се изкажат в пленарната зала.

Съгласно разпоредбите на член 147 от Правилника за дейността съответните десет членове на Европейския парламент бяха информирани относно засягащото ги решение. От правото да получат дневни се лишават: Jim Allister за 3 дни, Godfrey Blum за 2 дни, Sylwester Chruszcz за 2 дни, Paul Marie Coûteaux за 5 дни, Maciej Marian Giertych за 3 дни, Roger Helmer за 3 дни, Roger Knapman за 3 дни, Hans-Peter Martin за 3 дни и Philippe de Villiers за 3 дни. С мъмрене се наказва Vladimir Železný.

Освен това бяха информирани председателите на институциите, делегациите и комитетите, към които членовете на Парламента принадлежат.

В три случая се отказах от прилагането на член 147, тъй като след разговор с въпросните лица стигнах до убеждението, че колегите не са взели участие в тези действия.

Скъпи колеги, това е моето решение. Чувствах се задължен да го съобщя тук съвсем официално и публично и на Вас, за да бъде информиран Парламентът за действията, които аз трябваше да предприема. Надявам се, че събития като тези, случили се на 12 декември 2007 г., няма да се повторят тук, в Европейския парламент.“

Правна информация - Политика за поверителност