Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

15. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0013/2008).

Въпрос 1 (Marian Harkin): Договорът от Лисабон.

Въпрос 2 (Gay Mitchell): Председател на Съвета.

Изказа се Gay Mitchell относно начина на протичане на времето за въпроси.

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Mairead McGuinness и Esko Seppänen, за да направят уточнения по зададените от тях въпроси; Janez Lenarčič даде отговор.

Въпрос 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Пакт за младежта.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 4 (Claude Moraes): Европейско сътрудничество по въпросите на бездомните лица.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Glenis Willmott (в качеството на заместник на автора).

Въпрос 5 (Manuel Medina Ortega): Борба срещу международната престъпност и ролята на Съда на Европейските общности.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega и Hubert Pirker.

Въпрос 6 се обявява за недопустим, тъй като въпросът вече е бил зададен по време на месечната сесия през февруари.

Въпроси 7 и 8 се пропускат, тъй като тяхната тема вече присъства в дневния ред на настоящата месечна сесия.

Въпрос 9 (Jim Higgins): Пренос на течности от пътници в самолетите.

Janez Lenarčič отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Jim Higgins и Hubert Pirker.

Въпрос 10 (Mairead McGuinness): Перспективи на Съюза за Западните Балкани.

Въпрос 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Развитие на отношенията между Европейския съюз и страните от Западните Балкани.

Въпрос 12 (Dimitrios Papadimoulis): Ролята на мисията на Европейския съюз в Косово.

Janez Lenarčič отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská и Dimitrios Papadimoulis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност