Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2008 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

15. Infotund (küsimused nõukogule)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0013/2008).

Küsimus 1 (Marian Harkin): Lissaboni leping.

Küsimus 2 (Gay Mitchell): nõukogu eesistuja.

Sõna võttis Gay Mitchell infotunni korralduse kohta.

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Mairead McGuinness ja Esko Seppänen, kes esitasid täiendavaid küsimusi, millele Janez Lenarčič vastas.

Küsimus 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): noortepakt.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 4 (Claude Moraes): Euroopa koostöö kodutute küsimuses.

Janez Lenarčič vastas Glenis Willmotti (autori asendaja) küsimusele ja täiendavatele küsimustele.

Küsimus 5 (Manuel Medina Ortega): võitlus rahvusvahelise kuritegevuse vastu ja Euroopa Kohus.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega ja Hubert Pirker.

Küsimus 6 on vastuvõetamatu, kuna esitati juba veebruari osaistungjärgul.

Küsimusi 7 ja 8 ei esitata, sest nende teema on juba käesoleva osaistungjärgu päevakorras.

Küsimus 9 (Jim Higgins): vedelike transport.

Janez Lenarčič vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins ja Hubert Pirker.

Küsimus 10 (Mairead McGuinness): liidu perspektiiv Lääne-Balkanil.

Küsimus 11 (Silvia-Adriana Ţicău): suhete areng Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide vahel.

Küsimus 12 (Dimitrios Papadimoulis): Euroopa Liidu missiooni roll Kosovos.

Janez Lenarčič vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská ja Dimitrios Papadimoulis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika