Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

15. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0013/2008).

Vraag 1 (Marian Harkin): Verdrag van Lissabon.

Vraag 2 (Gay Mitchell): Voorzitter van de Raad.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell over de organisatie van het vragenuur.

Janez Lenarčič (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness en Esko Seppänen om hun aanvullende vragen nader toe te lichten, vragen welke Janez Lenarčič beantwoordt.

Vraag 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pact voor de jeugd.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 4 (Claude Moraes): Samenwerking voor daklozen op EU-niveau.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag, alsmede een aanvullende vraag van Glenis Willmott (ter vervanging van de auteur).

Vraag 5 (Manuel Medina Ortega): Bestrijding van internationale misdaad en Hof van Justitie van de Europese Unie.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega en Hubert Pirker.

Vraag 6 is niet ontvankelijk, omdat deze vraag al tijdens de vergaderperiode van februari is gesteld.

Vragen 7 en 8 worden niet aan de orde gesteld, aangezien dit onderwerp reeds op de agenda van deze vergaderperiode staat.

Vraag 9 (Jim Higgins): Vervoer van vloeistoffen.

Janez Lenarčič beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Jim Higgins en Hubert Pirker.

Vraag 10 (Mairead McGuinness): Het EU-vooruitzicht van de westelijke Balkan.

Vraag 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Uitbouw van de betrekkingen van de Europese Unie met de westelijke Balkan-landen.

Vraag 12 (Dimitrios Papadimoulis): Rol van de EU-missie in Kosovo.

Janez Lenarčič beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská en Dimitrios Papadimoulis.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid