Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

15. Tura pytań (pytania do Rady)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0013/2008).

Pytanie 1 (Marian Harkin): Traktat z Lizbony.

Pytanie 2 (Gay Mitchell): Przewodniczący Rady.

Głos zabrał Gay Mitchell odnośnie do organizacji tury pytań.

Janez Lenarčič (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Mairead McGuinness i Esko Seppänen w celu uściślenia pytań uzupełniających, na które odpowiedzi udzielił Janez Lenarčič.

Pytanie 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pakt na rzecz młodzieży.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 4 (Claude Moraes): Europejska współpraca w zakresie zjawiska bezdomnych.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Glenis Willmott (zastępczyni autora).

Pytanie 5 (Manuel Medina Ortega): Walka z przestępczością międzynarodową i Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega i Hubert Pirker.

Pytanie 6 jest niedopuszczalne, ponieważ zostało już skierowane podczas sesji lutowej.

Pytania 7 i 8 nie zostały przywołane, ponieważ ich temat figuruje już w porządku dziennym obecnej sesji.

Pytanie 9 (Jim Higgins): Transport płynów.

Janez Lenarčič udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins i Hubert Pirker.

Pytanie 10 (Mairead McGuinness): Perspektywy Unii dla Bałkanów Zachodnich.

Pytanie 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Rozwój stosunków między Unią Europejską a krajami Bałkanów Zachodnich.

Pytanie 12 (Dimitrios Papadimoulis): Rola misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Janez Lenarčič odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská i Dimitrios Papadimoulis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności