Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

15. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0013/2008).

Otázka č. 1 (Marian Harkin): Lisabonská zmluva

Otázka č. 2 (Gay Mitchell): Predseda Rady

V rozprave vystúpil Gay Mitchell k organizácii hodiny otázok.

Janez Lenarčič (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin, Gay Mitchell, Richard Corbett, Reinhard Rack, Esko Seppänen a Mairead McGuinness.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness a Esko Seppänen, aby spresnili svoje doplňujúce otázky, na ktoré odpovedal Janez Lenarčič.

Otázka č. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pakt mládeže

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 4 (Claude Moraes): Spolupráca na úrovni EÚ v oblasti bezdomovstva

Janez Lenarčič odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Glenis Willmott (v zastúpení autora).

Otázka č. 5 (Manuel Medina Ortega): Boj proti medzinárodnému zločinu a Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega a Hubert Pirker.

Otázka č. 6 sa neberie do úvahy, pretože už bola položená počas februárovej schôdze.

Otázky č. 7 a 8 neboli zodpovedané, pretože témy, ktorých sa týkajú, sú zaradené do programu prebiehajúcej schôdze.

Otázka č. 9 (Jim Higgins): Preprava tekutín

Janez Lenarčič odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins a Hubert Pirker.

Otázka č. 10 (Mairead McGuinness): Perspektíva EÚ pre západný Balkán

Otázka č. 11 (Silvia-Adriana Ţicău): Vývoj vzťahov medzi Európskou úniou a krajinami západného Balkánu

Otázka č. 12 (Dimitrios Papadimoulis): Úloha EÚ v Kosove

Janez Lenarčič odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská a Dimitrios Papadimoulis.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia