Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0116(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0027/2008

Внесени текстове :

A6-0027/2008

Разисквания :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Гласувания :

PV 13/03/2008 - 4.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0098

Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.40 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

16. Подобряване на качеството на живот на възрастните хора ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ), предприета от няколко държави-членки [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Neena Gill (A6-0027/2008)

Изказа се László Kovács (член на Комисията).

Neena Gill представи доклада.

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията FEMM), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Guntars Krasts, от името на групата UEN, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Десислав Чуколов, независим член на ЕП, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak и Roberta Alma Anastase.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski и Monica Maria Iacob-Ridzi.

Изказаха се: László Kovács и Neena Gill.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 13.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност