Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0116(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0027/2008

Teksty złożone :

A6-0027/2008

Debaty :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Głosowanie :

PV 13/03/2008 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0098

Protokół
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.40 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

16. Poprawa jakości życia osób starszych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Neena Gill (A6-0027/2008)

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Neena Gill przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Desislav Chukolov niezrzeszony, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak i Roberta Alma Anastase.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski i Monica Maria Iacob-Ridzi.

Głos zabrali: László Kovács i Neena Gill.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 13.03.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności