Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0116(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0027/2008

Predkladané texty :

A6-0027/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0098

Zápisnica
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

16. Zvýšenie kvality života starších ľudí ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja zameraného na zvýšenie kvality života starších ľudí využívaním nových informačných a komunikačných technológií (IKT) uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi [COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Neena Gill (A6-0027/2008)

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Neena Gill uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Guntars Krasts za skupinu UEN, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Desislav Chukolov nezávislý poslanec, Ivo Belet, Justas Vincas Paleckis, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Ljudmila Novak a Roberta Alma Anastase.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski a Monica Maria Iacob-Ridzi.

V rozprave vystúpili: László Kovács a Neena Gill.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 13.03.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia