Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0023(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0030/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0030/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0099

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

17. Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ όσον αφορά την αναπροσαρμογή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για τον συντονισμό σε θέματα φορολογίας της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων [COM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Olle Schmidt παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Cornelis Visser, Elisa Ferreira και Astrid Lulling.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Atanas Paparizov, Ivo Belet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Claude Turmes και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács, Olle Schmidt και Astrid Lulling, η τελευταία επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου