Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2188(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0006/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0006/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 18
CRE 12/03/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0096

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

18. Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [2007/2188(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Claude Turmes (A6-0006/2008)

Ο Claude Turmes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Romana Jordan Cizelj, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Rübig, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia-Adriana Ţicău και Teresa Riera Madurell.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jerzy Buzek, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου