Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0033/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 19
CRE 12/03/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.7
CRE 13/03/2008 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

19. Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή [2007/2116(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott και Corina Creţu.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Louis Michel και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου