Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Писмени декларации (внасяне)
 3.Подготовка на Европейския съвет (Брюксел, 13 и 14 март 2008 г.) (разискване)
 4.Декларация на председателството
 5.Време за гласуване
  
5.1.Искане за снемане на имунитета на г-н Martin Hans-Peter (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Eнергийни статистики ***I (гласуване)
  
5.3.Статистически данни за продуктите за растителна защита ***I (гласуване)
  
5.4.Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко * (гласуване)
  
5.5.Състояние на Общата селскостопанска политика (гласуване)
  
5.6.Положението на жените в селските райони (гласуване)
  
5.7.Устойчиво земеделие и биогаз (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Тържествено заседание - Честване на петдесетата годишнина на Европейския парламент
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Съобщение на председателството
 11.Роля на Европейския съюз в Ирак (разискване)
 12.Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (разискване)
 13.Положението в Чад (разискване)
 14.Съобщение на председателството
 15.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 16.Подобряване на качеството на живот на възрастните хора ***I (разискване)
 17.Данъчно облагане на безоловния бензин и газьола * (разискване)
 18.Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (разискване)
 19.Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (165 kb) Присъствен списък (63 kb)       
 
Протокол (119 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (386 kb) Резултати от поименно гласуване (1296 kb) 
 
Протокол (208 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (159 kb) Резултати от поименно гласуване (403 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност