Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 3.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Martin Hans-Peter (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Στατιστικές ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
5.3.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ" όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα * (ψηφοφορία)
  
5.5.«Eλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (ψηφοφορία)
  
5.6.Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
5.7.Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)
 12.Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 13.Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16.Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ***I (συζήτηση)
 17.Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης * (συζήτηση)
 18.Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)
 19.Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (117 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (350 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1256 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (156 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (402 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου