Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 3.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (Bryssel 13-14 mars 2008) (debatt)
 4.Uttalande av talmannen
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Energistatistik ***I (omröstning)
  
5.3.Statistik om växtskyddsmedel ***I (omröstning)
  
5.4.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för de nationella kvoterna för mjölk * (omröstning)
  
5.5."Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken (omröstning)
  
5.6.Kvinnornas situation i EU:s landsbygdsområden (omröstning)
  
5.7.Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Meddelande från talmannen
 11.Europeiska unionens roll i Irak (debatt)
 12.Europeiska riktlinjer för export av vapen (debatt)
 13.Situationen i Tchad (debatt)
 14.Meddelande från talmannen
 15.Frågestund (frågor till rådet)
 16.Förbättring av de äldres livskvalitet ***I (debatt)
 17.Beskattning av blyfri bensin och diesel * (debatt)
 18.Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (debatt)
 19.Den särskilda situationen för kvinnor i fängelse och följderna av föräldrars fängelsevistelse på det sociala livet och familjelivet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (147 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (114 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (360 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1286 kb) 
 
Protokoll (187 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (139 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (393 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy