Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2182(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0035/2008

Ingivna texter :

A6-0035/2008

Debatter :

PV 13/03/2008 - 3
CRE 13/03/2008 - 3

Omröstningar :

PV 13/03/2008 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0103

Protokoll
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

3. Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet [2007/2182(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

Feleknas Uca redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriela Creţu (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Anna Záborská för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Filip Kaczmarek, Alain Hutchinson, Olle Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Alexander Lambsdorff, Satu Hassi, Nirj Deva, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roberta Alma Anastase, Thijs Berman, Ioannis Varvitsiotis och Rovana Plumb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Karin Scheele, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Piia-Noora Kauppi och Mairead McGuinness.

Talare: Louis Michel och Feleknas Uca.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 13.03.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy