Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0033/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2008

Συζήτηση :

PV 12/03/2008 - 19
CRE 12/03/2008 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2008 - 4.7
CRE 13/03/2008 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο

4.7. Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και τον αντίκτυπο της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή [2007/2116(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0033/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0102)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται·

- η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου