Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 март 2008 г. - Страсбург

5. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Доклад Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Доклад Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Доклад Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Доклад Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Доклад Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Доклад Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Доклад Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Доклад Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Правна информация - Политика за поверителност