Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 13. března 2008 - Štrasburk

5. Vysvětlení hlasování
Doslovné záznamy

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Zpráva Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Zpráva Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Zpráva Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Zpráva Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Zpráva Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Zpráva Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Zpráva Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Zpráva Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Právní upozornění - Ochrana soukromí