Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg

5. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Betænkning: Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Betænkning: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Betænkning: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Betænkning: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Betænkning: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Betænkning: Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik