Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 marca 2008 r. - Strasburg

5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Sprawozdanie Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Sprawozdanie Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności