Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 martie 2008 - Strasbourg

5. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Raport Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Raport Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Raport Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Raport Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Raport Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Raport Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate