Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg

5. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Správa: Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Správa: Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Správa: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Správa: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Správa: Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Správa: Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia