Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg

5. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Claude Turmes - A6-0006/2008: Syed Kamall

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Betänkande Neena Gill - A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

Betänkande Olle Schmidt - A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski, Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

Betänkande Ana Maria Gomes - A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Feleknas Uca - A6-0035/2008: Bernd Posselt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy