Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 13 март 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Политика на ЕС на сътрудничество за развитие (разискване)
 3.Равенство между половете и независимост на жените в сътрудничеството за развитие (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Политика на ЕС на сътрудничество за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Подобряване на качеството на живот на възрастните хора ***I (гласуване)
  
4.4.Данъчно облагане на безоловния бензин и газьола * (гласуване)
  
4.5.Роля на Европейския съюз в Ирак (гласуване)
  
4.6.Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (гласуване)
  
4.7.Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот (гласуване)
  
4.8.Равенство между половете и независимост на жените в сътрудничеството за развитие (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Армения
  
9.2.Арести на протестиращи след президентските избори в Русия
  
9.3.Случаят с афганистанския журналист Perwez Kambakhsh - Случаят с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Време за гласуване
  
11.1.Армения (гласуване)
  
11.2.Арести на протестиращи след президентските избори в Русия (гласуване)
  
11.3.Случаят с афганистанския журналист Perwez Kambakhsh - Случаят с иранския гражданин Seyed Mehdi Kazemi (гласуване)
 12.Внесени документи
 13.Решения относно някои документи
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 15.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (211 kb) Присъствен списък (52 kb)       
 
Протокол (159 kb) Присъствен списък (20 kb) Резултати от гласувания (403 kb) Резултати от поименно гласуване (1134 kb) 
 
Протокол (233 kb) Присъствен списък (68 kb) Резултати от гласувания (182 kb) Резултати от поименно гласуване (364 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност