Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 13. marts 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.EU's politik for udviklingssamarbejde (forhandling)
 3.Kvinders position i udviklingssamarbejdet (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Energieffektivitet og vedvarende energi (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.2.EU's politik for udviklingssamarbejde (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
4.3.Forbedring af de ældres livskvalitet ***I (afstemning)
  
4.4.Beskatning af blyfri benzin og gasolie * (afstemning)
  
4.5.Den Europæiske Unions rolle i Irak (afstemning)
  
4.6.Adfærdskodeks for våbeneksport (afstemning)
  
4.7.Fængslede kvinders særlige situation (afstemning)
  
4.8.Kvinders position i udviklingssamarbejdet (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
9.1.Armenien
  
9.2.Arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland
  
9.3.Sagen om den afghanske journalist Perwez Kambakhsh - Sagen om den iranske statsborger Seyed Mehdi Kazemi
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Afstemningstid
  
11.1.Armenien (afstemning)
  
11.2.Arrestation af demonstranter efter præsidentvalget i Rusland (afstemning)
  
11.3.Sagen om den afghanske journalist Perwez Kambakhsh - Sagen om den iranske statsborger Seyed Mehdi Kazemi (afstemning)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 15.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb)       
 
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (20 kb) Afstemningsresultater (326 kb) Afstemning ved navneopråb (1078 kb) 
 
Protokol (205 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (152 kb) Afstemning ved navneopråb (353 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik