Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 13 marca 2008 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 3.Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Globalny Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Wyzwania dla nowych państw członkowskich wynikające z unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Poprawa jakości życia osób starszych ***I (głosowanie)
  
4.4.Opodatkowanie benzyny bezołowiowej i oleju napędowego * (głosowanie)
  
4.5.Rola Unii Europejskiej w Iraku (głosowanie)
  
4.6.Europejski kodeks postępowania w dziedzinie eksportu broni (głosowanie)
  
4.7.Szczególna sytuacja kobiet w więzieniach oraz wpływ uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne (głosowanie)
  
4.8.Równość płci oraz równouprawnienie kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Armenia
  
9.2.Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji
  
9.3.Przypadek dziennikarza Perweza Kambakhsha - Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Głosowanie
  
11.1.Armenia (głosowanie)
  
11.2.Aresztowanie manifestantów po wyborach prezydenckich w Rosji (głosowanie)
  
11.3.Przypadek dziennikarza Perweza Kambaksza- Przypadek obywatela irańskiego Seyeda Mehdiego Kazemi (głosowanie)
 12.Składanie dokumentów
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (187 kb) Lista obecności (52 kb)       
 
Protokół (152 kb) Lista obecności (20 kb) Wyniki głosowania (368 kb) Wyniki głosowań imiennych (778 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (162 kb) Wyniki głosowań imiennych (354 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności