Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 9. aprill 2008 - Brüssel

12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2008. aasta jaanuari I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav.

Komisjoni teatis 12. detsembril 2007. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsioonile komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta järgneva komisjoni tegevuse kohta on kättesaadav.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika