Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0133/2008

Debatten :

PV 09/04/2008 - 13

Stemmingen :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 9 april 2008 - Brussel

13. Situatie in Tibet (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 26.03.2008 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 26.03.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Tibet (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto en Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, over Tibet (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de situatie in Tibet (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam en Michl Ebner, namens de PPE-DE-Fractie, over Tibet (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over Tibet (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts en Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, over de situatie in Tibet (B6-0138/2008)

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 10.04.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid