Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0133/2008

Dezbateri :

PV 09/04/2008 - 13

Voturi :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 9 aprilie 2008 - Bruxelles

13. Situaţia din Tibet (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 26.03.2008 (punctul 6 al PV din 26.03.2008).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes şi Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia din Tibet (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto şi Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, privind Tibetul (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, privind situaţia din Tibet (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam şi Michl Ebner, în numele Grupului PPE-DE, privind Tibetul (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, privind Tibetul (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts şi Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, privind situaţia din Tibet (B6-0138/2008)

Vot: punctul 9.11 al PV din 10.04.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate