Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0133/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.11
CRE 10/04/2008 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 9. apríla 2008 - Brusel

13. Situácia v Tibete (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 26.3.2008 (bod 6 zápisnice zo dňa 26.03.2008).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga, Helga Trüpel, Bart Staes a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, o situácii v Tibete (B6-0133/2008),

- André Brie, Vittorio Agnoletto a Jens Holm za skupinu GUE/NGL, o Tibete (B6-0134/2008),

- Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, o situácii v Tibete (B6-0135/2008),

- Georg Jarzembowski, Thomas Mann, João de Deus Pinheiro, József Szájer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Charles Tannock, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Dehaene, Laima Liucija Andrikienė, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam a Michl Ebner za skupinu PPE-DE, o Tibete (B6-0136/2008),

- Graham Watson, Dirk Sterckx, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, o situácii v Tibete (B6-0137/2008),

- Adam Bielan, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Eugenijus Maldeikis, Guntars Krasts a Roberts Zīle za skupinu UEN, o situácii v Tibete (B6-0138/2008)

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 10.04.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia