Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0188(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0064/2008

Внесени текстове :

A6-0064/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0116

Протокол
Сряда, 9 април 2008 г. - Брюксел

23. Подпомагане на МСП, които извършват научно-изследователска и развойна дейност ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), извършващи научноизследователска и развойна дейност, предприета от няколко държави-членки [COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Paul Rübig представи доклада.

Изказаха се: Erna Hennicot-Schoepges, от името на групата PPE-DE, Teresa Riera Madurell, от името на групата PSE, и Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău и Joel Hasse Ferreira.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се: Janez Potočnik и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 10.04.2008.

Правна информация - Политика за поверителност