Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0188(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0064/2008

Teksty złożone :

A6-0064/2008

Debaty :

PV 09/04/2008 - 23
CRE 09/04/2008 - 23

Głosowanie :

PV 10/04/2008 - 9.8
CRE 10/04/2008 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0116

Protokół
Środa, 9 kwietnia 2008 r. - Bruksela

23. Wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich [COM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0064/2008)

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Paul Rübig przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges w imieniu grupy PPE-DE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy PSE i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Ján Hudacký, Silvia-Adriana Ţicău i Joel Hasse Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dragoş Florin David, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Paul Rübig.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 10.04.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności