Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0039/2008

Внесени текстове :

A6-0039/2008

Разисквания :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Гласувания :

PV 10/04/2008 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0117

Протокол
Сряда, 9 април 2008 г. - Брюксел

24. Научноизследователски фонд за въглища и стомана * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана [COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Изказа се Janez Potočnik (член на Комисията).

Adam Gierek представи доклада.

Изказаха се: Jan Březina, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij и Teresa Riera Madurell.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig и Petru Filip.

Изказаха се: Janez Potočnik и Adam Gierek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 10.04.2008.

Правна информация - Политика за поверителност