Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0135(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0039/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0039/2008

Keskustelut :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Äänestykset :

PV 10/04/2008 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0117

Pöytäkirja
Keskiviikko 9. huhtikuuta 2008 - Bryssel

24. Hiili- ja terästutkimusrahasto * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi monivuotisten teknisten suuntaviivojen vahvistamisesta hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten [KOM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Janez Potočnik (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Adam Gierek esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jan Březina PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lambert van Nistelrooij ja Teresa Riera Madurell.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig ja Petru Filip.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Adam Gierek.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.4.2008, kohta 9.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö