Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0039/2008

Predkladané texty :

A6-0039/2008

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Hlasovanie :

PV 10/04/2008 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0117

Zápisnica
Streda, 9. apríla 2008 - Brusel

24. Výskumný fond uhlia a ocele * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh rozhodnutia Rady o viacročných technických pokynoch pre výskumný program Výskumného fondu uhlia a ocele [COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Adam Gierek (A6-0039/2008)

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Adam Gierek uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Jan Březina za skupinu PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Lambert van Nistelrooij a Teresa Riera Madurell.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig a Petru Filip.

Vystúpili títo poslanci: Janez Potočnik a Adam Gierek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 10.04.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia