Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0135(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0039/2008

Ingivna texter :

A6-0039/2008

Debatter :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Omröstningar :

PV 10/04/2008 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0117

Protokoll
Onsdagen den 9 april 2008 - Bryssel

24. Fonden för kol- och stålforskning * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om de fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram [KOM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adam Gierek (A6-0039/2008)

Talare: Janez Potočnik (ledamot av kommissionen).

Adam Gierek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jan Březina för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Anne Laperrouze för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Lambert van Nistelrooij och Teresa Riera Madurell.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Monica Maria Iacob-Ridzi, Catherine Stihler, Paul Rübig och Petru Filip.

Talare: Janez Potočnik och Adam Gierek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 10.04.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy