Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2153(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0063/2008

Ingivna texter :

A6-0063/2008

Debatter :

PV 09/04/2008 - 25
CRE 09/04/2008 - 25

Omröstningar :

PV 10/04/2008 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0123

Protokoll
Onsdagen den 9 april 2008 - Bryssel

25. Den europeiska kulturindustrin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den europeiska kulturindustrin [2007/2153(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Guy Bono (A6-0063/2008)

Guy Bono redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Rolf Berend för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Katerina Batzeli för PSE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, Christofer Fjellner, Maria Badia i Cutchet och Bernard Wojciechowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Paul Rübig, Mary Honeyball, Ewa Tomaszewska, Tomáš Zatloukal, Ruth Hieronymi och Nicodim Bulzesc.

Talare: Ján Figeľ och Guy Bono.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 10.04.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy