Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 9 kwietnia 2008 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Morderstwo obrońcy praw człowieka Munira Saïda Thaliba (pisemne oświadczenie)
 5.Wprowadzenie napisów (subtitles) do wszystkich programów telewizji publicznych w UE (pisemne oświadczenie)
 6.Sprostowania (art. 204a regulaminu)
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Przesunięcie środków
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Sytuacja w Tybecie (złożone projekty rezolucji)
 14.Uchylenie immunitetu poselskiego
 15.Porządek obrad
 16.Oficjalne powitanie
 17.Głosowanie
  
17.1.Zatwierdzenie nominacji Androuli Vassilliou na członka Komisji (głosowanie)
 18.Liban (debata)
 19.Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2007 r. - Sprawozdanie o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Walka z rakiem w rozszerzonej UE (debata)
 22.Średniookresowy przegląd szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (debata)
 23.Wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju ***I (debata)
 24.Fundusz Badawczy Węgla i Stali * (debata)
 25.Przemysł kulturowy w Europie (debata)
 26.Europejska agenda kultury w czasie globalizacji (debata)
 27.Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty ***I (debata)
 28.Stosowane w rybactwie metody zarządzania oparte na prawach połowowych (debata)
 29.Wytyczne dotyczące procedury budżetowej 2009 - (sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) (debata)
 30.Zmiana typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie programami wspólnotowymi * - Ramowe rozporządzenie finansowe dla organów wymienionych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 * (debata)
 31.Skład komisji i delegacji
 32.Porządek obrad następnego posiedzenia
 33.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (158 kb) Lista obecności (58 kb)          
 
Protokół (126 kb) Lista obecności (22 kb) Wyniki głosowania (48 kb) Wyniki głosowań imiennych (58 kb) Załącznik 1 (66 kb) 
 
Protokół (209 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (95 kb) Wyniki głosowań imiennych (92 kb) Załącznik 1 (113 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności