Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0135(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0039/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0039/2008

Συζήτηση :

PV 09/04/2008 - 24
CRE 09/04/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 10/04/2008 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Απριλίου 2008 - Βρυξέλλες

9.9. Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα * (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα [COM(2007)0393 - C6-0248/2007 - 2007/0135(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Adam Gierek (A6-0039/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)117)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)117)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου