Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 april 2008 - Bryssel

14. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De ansvariga myndigheterna i Kungariket Belgien hade vänt sig till talmannen med en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Frank Vanhecke inom ramen för en brottmålsundersökning som inletts av åklagarmyndigheten i Dendermonde.

De ansvariga myndigheterna i Polen hade vänt sig till talmannen med en begäran från en polsk medborgare om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Marek Siwiec.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades dessa anmodanden till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy