Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Ketvirtadienis, 2008 m. balandžio 10 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis
 3.Gauti dokumentai
 4.Žalioji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ (diskusijos)
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Benamių klausimo sprendimas (rašytinis pareiškimas)
 7.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 8.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi nekomerciniam naminių gyvūnų judėjimui ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Europos migracijos tinklas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Vykdomųjų agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, standartinio finansinio reglamento pakeitimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Finansinis pagrindų reglamentas, skirtas įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Teisėmis pagrįsto žvejybos valdymo įrankiai (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (balsavimas)
  
9.7.2009 m. biudžeto gairės (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai) (balsavimas)
  
9.8.„Eurostars“ ***I (balsavimas)
  
9.9.Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas * (balsavimas)
  
9.10.Bendrijos ir trečiųjų šalių žvejybos laivų žvejybos veikla * (balsavimas)
  
9.11.Padėtis Tibete (balsavimas)
  
9.12.2007 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
9.13.2007 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
11.1.Kova su vėžiu išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
11.2.Tarpinė šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra (balsavimas)
  
11.3.Kultūros pramonė Europoje (balsavimas)
  
11.4.Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkė (balsavimas)
  
11.5.Žalioji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – galimi ES veiksmai“ (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Prašymai panaikinti Parlamento narių imunitetą
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (163 kb) Dalyvių sąrašas (59 kb)       
 
Protokolas (126 kb) Dalyvių sąrašas (22 kb) Balsavimo rezultatai (498 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1294 kb) 
 
Protokolas (191 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (186 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (562 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika